O FIRMIE

Zakład Produkcji Taśm Transporterowych, Sit i Siatek z Drutu został założony w 1957 roku przez Henryka Dawida.

Od tego czasu Zakład znacznie rozbudowano, nawiązano nowe kontakty w kraju i za granicą, unowocześniono produkcję.

PRODUKTY

Produkty

Sita i siatki z drutu,  sita jedno i wielokarbowe znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.   Wykonywane sa z drutów najwyższej jakości produkowanych zarówno w kraju jak i za granicą zgodnie z obowiazujacymi normami.
KONTAKT

DAWID Sp. z o.o.

Ul. Gronowa 23
42-271 Częstochowa-Sabinów
tel.: +(48) 34 365 01 36
fax: +(48) 34 365 01 57
e-mail: dawid@dawid.pl

SITA HARFOWE O OCZKACH PROSTOKĄTNYCH TYPU C

Podobnie jak sito harfowe typu A, charakteryzuje sie bardzo dużą wydajnościa przesiewania. Zbudowane jest z drutów okragłych, które pofalowane są wzdłużnie w płaszczyźnie pionowej. Dzięki czemu podczas pracy wykazują mniejsze tendencje do zatykania się. Przeploty poprzeczne mogą być zrobione z drutów okrągłych lub płaszczonych.

ZASTOSOWANIE

Stosowane są do odsiewania drobnych klas materiałów suchych i wilgotnych - trudnoprzesiewalnych.

UWAGA!

Z powodu nieregularnego kształtu oczek sita najlepiej dobierać doświadczalnie. Sito musi posiadać zakucie. Należy je napinać ostrożnie. Zbyt mocne napięcie może spowodować jego rozciągnięcie, a zbyt słabe - zniszczenie podpory (żebra przesiewacza).

MATERIAŁ

Druty ze stali sprężynowych - trudnościeralnych oraz ze stali stopowych - jak przy sitach jednokarbowych.

Średnice stosowanych drutów od 1 do 3.5 mm.

WYMIARY

Szerokość do 3000 mm.

Długość według życzeń zamawiającego.

Oczko
[mm]

Średnica
Drutu
[mm]

Prześwit
[%]

Waga
[kg/m2]

2 x 150 1,6 47 4,55
2,5 x 125 2,0 46 5,65
3 x 125 1,2 66 2,20
4 x 150 1,2 72 1,78
4 x 125 2,0 55 4,25
5 x 125 1,2 75 1,50
5 x 125 2,0 59 3,65
6 x 100 1,8/2,0 71 3,50
  2,0/2,5 69 4,10
6,3 x 150 2,0 63 3,10
6 x 300 1,2/1,4 83 2,40
  1,6/1,8 77 2,90
  2,0/2,5 75 3,70
7 x 50 1,6/1,8 72 3,30
  2,0/2,5 69 4,70
  2,5/3,0 64 6,90
7 x 100 1,4/1,6 78 2,40
  1,8/2,0 75 3,60
  2,0/2,5 73 6,50
8 x 50 1,6/1,8 72 3,20
  2,0/2,5 69 4,60
  2,5/3,0 66 6,40
8 x 100 1,4/1,6 81 2,50
  1,8/2,0 77 2,90
  2,0/2,2 75 4,10
8 x 150 2,0 68 2,55
8 x 150 2,5 65 3,80
8 x 300 1,4/1,6 84 2,10
  1,8/2,0 81 2,70
  2,0/2,2 80 2,90
9 x 50 1,6/1,8 74 3,20
  2,5/3,0 69 6,00
9 x 100 1,6/1,8 77 2,60
  2,0/2,5 74 4,20
10 x 50 2,0/2,8 74 4,40
  3,0/3,5 69 5,80
10 x 100 2,0/2,5 77 4,20
  2,5/3,0 74 5,50
10 x 150 2,5 68 3,20
12 x 150 2,0 73 1,85
16 x 150 2,5 74 2,18
18 x 150 2,5 75 1,95
20 x 150 3,2 74 2,80
Menu
Kontakt

DAWID Sp. z o.o.

Ul. Gronowa 23
42-271 Częstochowa-Sabinów
tel.: +(48) 34 365 01 36
fax: +(48) 34 365 01 57
e-mail: dawid@dawid.pl