O FIRMIE

Zakład Produkcji Taśm Transporterowych, Sit i Siatek z Drutu został założony w 1957 roku przez Henryka Dawida.

Od tego czasu Zakład znacznie rozbudowano, nawiązano nowe kontakty w kraju i za granicą, unowocześniono produkcję.

PRODUKTY

Produkty

Sita i siatki z drutu,  sita jedno i wielokarbowe znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.   Wykonywane sa z drutów najwyższej jakości produkowanych zarówno w kraju jak i za granicą zgodnie z obowiazujacymi normami.
KONTAKT

DAWID Sp. z o.o.

Ul. Gronowa 23
42-271 Częstochowa-Sabinów
tel.: +(48) 34 365 01 36
fax: +(48) 34 365 01 57
e-mail: dawid@dawid.pl

SPOSOBY POMIARU SIT I SIATEK

Pomiar siatek z dużymi oczkami za pomocą suwmiarki
Pomiar siatek z dużymi oczkami za pomocą suwmiarki

 

Pomiar siatek z dużymi oczkami za pomocą suwmiarki.

  Pomiar średnicy drutu przy użyciu śruby mikrometrycznej.

Ze względu na uzyskanie większej dokładności pomiaru,

zaleca się zmierzenie większej ilości oczek i uśrednienie wyniku.

   
 

Pomiar siatek z małymi oczkami.

Prostą i skuteczną metodą otrzymywania dokładnego wymiaru jest pomiar 10 kolejnych oczek wg poniższego rysunku.

L = 10 oczek + 10 średnic drutu
w = średni prześwit oczka
 

 

w - wielkość oczka
d - grubość drutu
L - odległość pomiędzy punktami pomiarowymi

Prześwit użyteczny [Fo] - stosunek powierzchni oczek do ogólnej powierzchni

sita lub siatki wyrażony w procentach. Obliczania dokonuje się za pomocą przedstawionego obok wzoru.

  

Menu
Kontakt

DAWID Sp. z o.o.

Ul. Gronowa 23
42-271 Częstochowa-Sabinów
tel.: +(48) 34 365 01 36
fax: +(48) 34 365 01 57
e-mail: dawid@dawid.pl